Hlasování

Do úterý 3. 5. do 12:00 hodin běží hlasování ke změně kodexu zastupitele.
Doporučení Rekonstrukce Pirátů je zde.


Aktuální výzvy

  • Podepisování 10 výzev Rekonstrukce Pirátů - na tomto portálu jsme od ledna spustili možnost podpořit 10 výzev Rekonstrukce Pirátů a spojit se s námi, pokud se vám líbí směr, který naše iniciativa podporuje pro budoucnost Pirátů. Možnost vyjádřit své preference bez nutnosti neustále diskutovat online směřuje k naplnění cíle ➎ Vraťme demokracii všem členům – i těm, kteří z různých důvodů nejsou nepřetržitě online.


  • Výběr vedoucích odborů ve výběrovém řízení - Mikuláš Ferjenčík vytvořil členský podnět, který získal potřebnou podporu členů celostátního fóra, aby byl revidován způsob výběru vedoucích odborů. Naplnil by se tak cíl ➌ Jednodušší vedení odborů. Zatímco dnes probíhá vedle volby republikového předsednictva i volba 5 vedoucích odborů, nově by tito vedoucí byli vybráni jako profesionálové ve výběrovém řízení s možností veta republikového výboru a vedoucím odboru by mohl být vedle člena strany též registrovaný příznivec. To by výrazně usnadnilo odpovědné fungování strany jako celku, zlepšilo spolupráci mezi odbory pod jednotným vedením a omezilo tříštění zodpovědnosti mezi různé orgány. K návrhu poběží rozprava do dubna a následně se o něm bude rozhodovat na fyzickém jednání celostátního fóra patrně v létě.


  • Aktualizace kodexu veřejného zastupitele - Vojta Pikal vytvořil členský podnět, který získal potřebnou podporu členů celostátního fóra, který navrhuje změnit kodex veřejného zastupitele. Ten je v některých případech jako souběh funkce nejasný a má různé výklady, což bylo kritizováno i veřejně v médiích, ale vedle toho i nedostatečně upravuje fungování zastupitelů v koalici. Pro dobrou přípravu na komunál je třeba kodex aktualizovat do komunálních voleb. Lze se vyjádřit v rozpravě na celostátním fóru. Jde o naplnění cíle ➏ Méně předpisů a popotahování.


  • Velká novela rozhodčího řádu - Novela rozhodčího řádu přesněji definuje působnost komisí, aby skutečně řešily stranické záležitosti dodržování právních povinností a nedocházelo k překryvu s činností politických útvarů. Návrh bude projednán republikovým výborem po projednání aktualizace kodexu veřejného zastupitele. Návrh by měl stanovit jasná pravidla pro rychlost řízení a kontrol a kompetenci, etiku a odměňování jednání členů přezkumných orgánů, jasně vymezit uplatnění disciplinární odpovědnosti včetně posílení mechanismu učící se organizace a jasně definovat, která pravidla jsou závazná (už by nešlo o celý program, který není tak určitý, aby byla vhodná vždy jeho doslovná závaznost, a stal se také mimořádně rozsáhlým). Jde o naplnění cíle ➑ k nastavení organizace tak, aby své členy podporovala v souladu s naším posláním.


  • Naplnění užitečných závěrů Respekt je profi - předminulý rok byla ve straně spuštěna iniciativa, která měla zmapovat toxické jednání a navrhnout možnosti zlepšení, které se zatím nepodařilo dotáhnout. Rekonstrukce Pirátů má tento cíl jako bod ➐ Dokončeme Konsent. Vedoucí personálního odboru aktuálně rozpracoval doporučení Konsentu do tabulky a jednou se k tomu sešla pracovní skupina, jejíž setkání se domlouvají přes Zulip. Přihlaste se do některé skupiny a osvojte si iniciativu v oblastech, které považujete za důležité.


Dokončené výzvy


  • Volba republikového předsednictva - na zasedání celostátního fóra v lednu 2022 bylo zvoleno nové republikové předsednictvo, nejvyšší exekutivní orgán Pirátské strany. Pro tuto důležitou volbu jsme připravili dotazník, kde byli jednotliví kandidáti vyzváni, aby odpověděli na podstatné otázky, aby si volitelé mohli snadno ověřit, které kroky důležité pro budoucnost a úspěch Pirátů z katalogu Rekonstrukce Pirátů podporují. Nadále se můžete seznámit se stanovisky zvolených členů.