10 odvážných návrhů
dovnitř Pirátů, abychom byli skvělou organizací


Chceme Piráty jako liberální a středovou úspěšnou stranu prosazující svobodu lidí, vzdělanost a soudržnost společnosti. Udělejme z Pirátské strany místo pro inspirativní spolupráci lidí a rozvoj talentů, které jsou podmínkou pro úspěšnou politiku. Řekněme si otevřeně pravdu, že jsme narazili na limity našeho vnitřního fungování a musíme ho změnit.

Co je cílem změn? 


Předkládáme novému vedení Pirátské strany v republikovém předsednictvu a výboru i všem ostatním členům a příznivcům následujících 10 smělých konkrétních návrhů: 

Zajistěme, že budou Piráti čitelní navenek

Chceme, aby nám lidi rozuměli. Znovu si připomínejme náš příběh, v čem jsme pro Česko přínosem, v čem jsme nejlepší a pro co máme nadšení. Za 12 let jsme nastřádali nespočetně programových dokumentů, ve kterých už se sami ztrácíme. Potřebujeme zjednodušit základní program tak, aby si ho během deseti minut nováček přečetl a emočně i rozumově chápal, o co nám jde. Potřebujeme, aby si každý člen uvědomoval zodpovědnost, aby svými výroky nepřiživoval nálepky a obavy, které nás snižují u voličů. 

Vytvořme prioritně Pirátský portál pro členy a příznivce

Řešme jako prioritu informační zahlcení členů. Spousta lidí se ztrácí v mnoha platformách. Vytvořme členský portál, kde bude to podstatné – aktuální zprávy pro členy či příznivce, plánované akce podle týmů, kterých je člověk členem, aktuální struktura orgánů a odborných týmů strany či odpovědi na aktuální dotazy.

Zjednodušme vedení odborů

Předejme správu odborných věcí profesionálům, kteří se soustředí na práci, hrají v jednom týmu v nejlepším zájmu strany a neplýtvají čas na zisk či udržení politické podpory. Změňme dnešní politickou volbu vedoucích odborů na jmenování předsednictvem na základě výběrového řízení s tím, že stávající vedoucí dokončí své volební období.

Jasně stanovme očekávání strany vůči členům a naopak

Potřebujeme najít a znovu ukotvit širší shodu na společenské smlouvě pro Pirátskou stranu: Jasně připomenout, jaké je naše poslání, naše hodnoty, na co se soustředíme, co nás nabíjí, v čem jsme nejlepší, co nám pomáhá prosazovat sliby občanům a co přináší zdroje na tuto činnost, jaké jednání členů a pracovníků přináší straně a společnosti hodnotu a co nás naopak jako stranu vyčerpává. Podle této koncepce pak musíme hlavně zodpovědně jednat.

Vraťme demokracii všem členům – i těm, kteří z různých důvodů nejsou nepřetržitě online

Každý jsme nějaký a řada lidí, kteří nám chtějí pomoci, by ocenila výrazně lepší možnosti věnovat Pirátům svůj čas a pozornost soustředěně. Dnes se vedou nepřetržité streamy jednání, které jsou často členům nesrozumitelné, nestíhají je sledovat, nejsou předvídatelné ani přehledné. Určeme a držme priority. Jasně uveďme u rozhodnutí pro a proti. Každý podnět by měl obsahovat odkaz na předchozí snahu o řešení věci včetně osobního řešení se zodpovědným člověkem. Hlasujme jen opravdu nejdůležitější věci, a to koncentrovaně, a vždy zajistěme přehledné informování o obou možnostech a upozorněme členy, kteří o to stojí, pomocí SMS.

Méně předpisů a popotahování

Upravme vnitřní předpisy tak, abychom snížili regulatorní a časovou zátěž pro členy, oblastní předsednictva a volené politiky a aby byly méně snadno zneužitelné.

Dokončeme Konsent

Tvrdě pracujme na tom, aby se toxické chování dostalo do patřičných mezí.

Zastávejme se našich lidí

aby nebyli demotivováni útoky z venčí, toxickým chováním, šikanou či nátlakovými skupinami. Není na to jeden lék. Rozlišujme zásadní selhání a nezveličujme chyby. Nastavme podmínky tak, aby  schopní lidé měli chuť se věnovat politice a rozvoji strany. (To samozřejmě neznamená hájit vlastní očividné přešlapy.)

Jasně stanovme zodpovědnost

Potřebujeme jasně určit, kdo za co zodpovídá. Zveřejněme aktuální seznam zodpovědných lidí a týmů, přestaňme tvořit velké skupiny „zájemců o téma“ místo jasného vedení a jasné zodpovědnosti kompetentních lidí a pracovních týmů doplněné konzultacemi. Vybízejme lidi k tomu, aby se poradili. Vybírejme správné lidi na danou práci a odvážně, diskrétně a korektně vyřešme angažmá, které se ukázalo jako nevhodné pro dané místo.

Nastavme diskusní kanály chytře a před zveřejňováním promýšlejme

Novináři a konkurence čekají na každou naši chybu, aby nás vykreslili jako amatéry či pytel blech. V řadě případů se nám již osvědčilo, že věci řešíme nejprve interně uvnitř strany. Zveřejňování má i druhou stranu mince, že často nemáme možnost psát svobodně mezi sebou věci, aniž bychom se dávali všanc médiím a oponentům. Nastavme formát diskuse tak, aby nedával zavádějící představu o názorovém spektru uvnitř strany, kterou dnes vytváří uživatelé fóra, kteří leckdy nejsou členy strany ani příznivci.

A teď přijde to nejdůležitější, potřebujeme vaši podporu:

Signatáři

Výzvu Rekonstrukce Pirátů podepsalo
již přes 130 členek a členů
ze všech krajských sdružení Pirátské strany.