Plnění cílů v roce 2022

Milí přátelé,

před rokem jsme si vytkli, že chceme Pirátskou stranu posunout s 10 ambiciózními cíli, aby zůstala tvůrčím prostředím přitahujícím pracovité lidi s integritou, kteří pomohou změnit českou politiku k lepšímu. Naše cíle jsme představovali členské základně na celé řadě pirátských setkání a eventech, např. v Ratmírově, Táboře, Brně, dokonce na schůzkách se členy v Poslanecké sněmovně či v PiCe. Právě otevřenost v tématech, která řešíme, a osobní kontakt jsou pro Rekonstrukci Pirátů klíčové. 

K posouvání naší strany tak pomáhala série členských iniciativ, které jsme dali dohromady.

Přečtěte si, jak se nám naše cíle dařilo plnit v roce 2022:

Zvolené předsednictvo

Odpovědi všech zvolených členů republikového předsednictva s odkazy na jejich profily a odpovědi najdete zde. Plné znění dotazů a odpovědí je pro přehlednost uvedeno jako poznámka v dané buňce, aby bylo možné odpovědi kandidátů rychle porovnat. Kandidáti byli vyzváni, aby pokud možno odpovídali jednoznačně ano/ne. V tabulce níže najdete jednoslovné shrnutí odpovědi, pro celé odpovědi si prosím rozklikněte tabulku a nahlédněte do poznámky.

Odpovědi kandidátů do RP na dotazy k vnitřnímu fungování strany