Podepsat výzvu Rekonstrukce Pirátů 

Chceme, aby byla Pirátská strana čitelná, lidi se mohli věnovat těm podstatným věcem v politice a nebyli zahlceni, a zlepšit kulturu vnitřního fungování. Abychom byli úspěšní, musíme na sobě pracovat, přizpůsobit se prostředí a uchovat pro budoucnost ty nejlepší hodnoty, na kterých jsme vznikli. Chceme zachovat Piráty jako liberální a dlouhodobě úspěšnou stranu, která funguje a plní své poslání vůči lidem. Nesmíme zklamat 850 tisíc občanů naší země, kteří v nás ve volbách vložili důvěru. Jedině tak budeme moci skutečně a dlouhodobě prosazovat svobodu a vzdělanost ve společnosti, připravovat zemi na budoucnost a chránit lidi před nespravedlnostmi. 

Proto navrhujeme sadu konkrétních kroků Rekonstrukce Pirátů, které pomůžou udělat z Pirátské strany fungující organizaci a místo pro inspirativní spolupráci a rozvoj talentů. Každý z nás členů má zodpovědnost za to, kam se bude Pirátská strana dále ubírat. 

Podpořte prosím výzvu Rekonstrukce Pirátů svým podpisem, abychom nastartovali nutné změny a stali se se skvěle fungující organizací. 

Signatáři

Výzvu Rekonstrukce Pirátů podepsalo
již přes 120 členek a členů
ze všech krajských sdružení Pirátské strany.

Seznam veřejných signatářů výzvy